JAVIER RODRIGUEZ / STANDART THINKING
8.-30.9.2021

Our first artist to stay at Oulu-AiR in September is London based artist Javier Rodriguez (b. Venezuela), who leads the artistic project Standart Thinking. As Standart Thinking he will be deepening his project Cultural Paths, which aims to connect rural organisations and practitioners across the Barents and Nordic region, exploring the importance of locality and traditions.

“I’m interested to gather material and  undertake/elaborate a mapping exercise of the local creative ecosystem and research relevant merging points existing in the cultural fabric of Oulu and surrounding region.”

Local traditions, sustainability, collaboration and community wellbeing are the key points of his practice and how, through knowledge sharing, we can grow and nurture these ideas within our increasingly demanding and fast paced modern world.

Ensimmäinen syyskuun taiteilijamme on Lontoossa asuva Javier Rodriguez (s. Venezuela), joka tunnetaan myös Standart Thinking nimellä. Standart Thinking -taiteilijana hän aikoo syventää Cultural Paths projektiaan, jonka tarkoituksena on yhdistää kaupunkien ulkopuolella olevia pienorganisaatioita sekä kulttuurinharjoittajia Pohjoismaiden pohjoisosissa sekä Barentsinmeren alueella, samalla tutkien paikallisten traditioiden, ekologisuuden ja verkostoitumisen tärkeyttä.

’Haluan kerätä materiaalia Oulusta sekä Oulun lähiseuduilta ja selvittää alueen kartoittamisella paikallisia kulttuurinyhteisöjä ja tutkia niiden tärkeitä yhteneväisyyksiä.’

Paikalliset traditiot, kestävä kehitys, yhteistyö ja yhteisöjen hyvinvointi ovat avainasemassa hänen taiteellisessa praktiikassaan ja miten tiedon jakamisen kautta pystymme kasvattamaan sekä pitämään huoltanäistä periaatteista modernin maailmamme alati kasvavan paineiden alla.

Living Heritage Toolkit – project

Collaboration partners:

@venogardkunst @theoceanweaver @merihdesign @nordfjordull and Rovaniemi Heritage Museum


Other images from the gallery are process of development images and also from a field trip to Tersky coast whilst on research.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s